terug naar nieuwsoverzicht

home

achtergrond

Doe mee!

faq

Nu de maand april is aangebroken zullen veel vijverhouders investeren in het onderhoud of de aankoop van (hun) vijverplanten. Helaas bevinden er zich in sommige vijvers of tuincentra ook invasieve exotische waterplanten die volgens Europese regelgeving niet mogen gehouden, gekweekt, vervoerd, gebruikt, uitgewisseld of in de handel verkocht mogen worden.

In januari 2015 trad namelijk de Europese verordening betreffende invasieve, uitheemse soorten in werking.  Deze Europese regelgeving moet voor een effectieve en uniforme aanpak van invasieve uitheemse soorten zorgen. Uit de Europese verordening volgde ook een ‘Unielijst’, een aan verandering onderhevige lijst met invasieve soorten die de EU als zorgwekkend beschouwt.

In België zijn er 13 soorten invasieve exotische waterplanten aanwezig die op de Unielijst staan en waarvoor dus actie ondernomen moet worden. Met Bugs 2 the Rescue zetten we ook sterk in op sensibilisering rond dit thema, aangezien bij de bevolking en in de handel nog te weinig geweten is wat de implicaties zijn van het houden of verkopen van de door de EU verboden invasieve exotische waterplanten.

Meer weten? Klik dan hier. De schermafbeeldingen bij dit artikel zijn voorbeelden van (online) tuincentra die tegen de Europese regelgeving in handelen in invasieve exotische waterplanten.